Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Patalpų valymo paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

Patalpų valymo paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas Patalpų valymo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto patikslinto Patalpų valymo paslaugų viešojo pirkimo mtechninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. birželio 8 d. 12. 00 val.

 

Priedai: