Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Automobilių atsarginių dalių techninės priežiūros remonto paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

Automobilių atsarginių dalių techninės priežiūros remonto paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas Automobilių atsarginių dalių techninės priežiūros remonto paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Automobilių atsarginių dalių techninės priežiūros remonto paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. sausio 24 d.

 

 

Priedai: Techninės specifikacijos projektas