Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Matavimo priemonių ir prietaisų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų viešasis pirkimas

 

Matavimo priemonių ir prietaisų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų viešasis pirkimas

Pasiūlymus ir pastabas galite pateikti iki 2016-04-05. 8 val.30 min.

Kontaktinis asmuo Aldona Teresė Kučinskienė

Tel. 870662013, el.p. aldona.kucinskiene@aaa.am.lt

 

Techninė specifikacija