Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Projekto „Cheminio ginklo paieška ir vertinimas (CHEMSEA)“ arseno tyrimų cheminio ginklo laidojimo rajone Baltijos jūroje paslaugų viešojo pirkimo atviro konkurso techninės specifikacijos projektas

 

Projekto „Cheminio ginklo paieška ir vertinimas (CHEMSEA)“ arseno tyrimų cheminio ginklo laidojimo rajone Baltijos jūroje paslaugų viešojo pirkimo atviro konkurso techninės specifikacijos projektas

"Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas Projekto „Cheminio ginklo paieška ir vertinimas (CHEMSEA)“ arseno tyrimų cheminio ginklo laidojimo rajone Baltijos jūroje paslaugų viešojo pirkimo atviro konkurso techninės specifikacijos projektas.

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Projekto „Cheminio ginklo paieška ir vertinimas (CHEMSEA)“ arseno tyrimų cheminio ginklo laidojimo rajone Baltijos jūroje paslaugų viešojo pirkimo atviro konkurso techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. rugsėjo 26 d. 12:00 val." 

 

Priedai:

Techninės specifikacijos projektas