Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Pasklidosios vandens taršos mažinimo priemonių įrengimo pilotiniame baseine darbų viešasis pirkimas

 

Pasklidosios vandens taršos mažinimo priemonių įrengimo pilotiniame baseine darbų viešasis pirkimas

Pasiūlymų teikimo terminas:
2014–04–18 17:00 val.


Atsakingas asmuo:
Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyriausioji specialistė
Greta Aleksandravičiūtė
Tel. 870 663256
El.p.: g.aleksandraviciute@aaa.am.lt

 

Papildoma informacija