Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Ankstyvojo radiacijos pavojaus perspėjimo RADIS sistemos bei integruoto monitoringo stočių apsaugos ir duomenų perdavimo paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

Ankstyvojo radiacijos pavojaus perspėjimo RADIS sistemos bei integruoto monitoringo stočių apsaugos ir duomenų perdavimo paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas  Ankstyvojo radiacijos pavojaus perspėjimo RADIS sistemos bei integruoto monitoringo stočių apsaugos ir duomenų perdavimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Ankstyvojo radiacijos pavojaus perspėjimo RADIS sistemos bei integruoto monitoringo stočių apsaugos ir duomenų perdavimo paslaugų techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. sausio 31 d. 8:30 val.

 

Priedai: Techninės specifikacijos projektas