Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Oro teršalų poveikio natūralioms ekosistemoms ir ūkininkavimo poveikio vandens telkiniams vertinimo paslaugų neskelbiamų derybų techninės specifikacijos projektas

 

Oro teršalų poveikio natūralioms ekosistemoms ir ūkininkavimo poveikio vandens telkiniams vertinimo paslaugų neskelbiamų derybų techninės specifikacijos projektas

 

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas oro teršalų poveikio natūralioms ekosistemoms  ir ūkininkavimo poveikio vandens telkiniams vertinimo paslaugų neskelbiamų derybų  viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto oro teršalų poveikio natūralioms ekosistemoms  ir ūkininkavimo poveikio vandens telkiniams vertinimo paslaugų neskelbiamų derybų   techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. birželio 22 d. 12. 00 val.

 

Priedai: