Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Europos Bendrijos svarbos bioįvairovės, mašalų populiacijos būklės, vandens telkinių ekologinės būklės ir oro teršalų poveikio natūralioms ekosistemoms įvertinimo techninės specifikacijos projektas

 

Europos Bendrijos svarbos bioįvairovės, mašalų populiacijos būklės, vandens telkinių ekologinės būklės ir oro teršalų poveikio natūralioms ekosistemoms įvertinimo techninės specifikacijos projektas

 

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011,157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas

 

EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS BIOĮVAIROVĖS, MAŠALŲ POPULIACIJOS BŪKLĖS, VANDENS TELKINIŲ EKOLOGINĖS BŪKLĖS IR ORO TERŠALŲ POVEIKIO NATŪRALIOMS EKOSISTEMOMS ĮVERTINIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS.

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. birželio 22 d. 12. 00 val.


Priedai: