Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Papildomų funkcionalumų ir komponentų, reikalingų aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymui, diegimo ir integravimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas (techninės specifikacijos projektas)

 

Papildomų funkcionalumų ir komponentų, reikalingų aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymui, diegimo ir integravimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas (techninės specifikacijos projektas)

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas papildomų funkcionalumų ir komponentų, reikalingų aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymui, diegimo ir integravimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto  Papildomų funkcionalumų ir komponentų, reikalingų aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymui, diegimo ir integravimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. birželio 4 d. 9:00 val.

Priedai: Techninės specifikacijos projektas