Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Matavimo prietaisų, mėginių paėmimo, saugojimo ir paruošimo įrangos viešasis pirkimas, techninės specifikacijos

 

Matavimo prietaisų, mėginių paėmimo, saugojimo ir paruošimo įrangos viešasis pirkimas, techninės specifikacijos

 

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas Matavimo prietaisų, mėginių paėmimo, saugojimo ir paruošimo įrangos viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.  

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Matavimo prietaisų, mėginių paėmimo, saugojimo ir paruošimo įrangos viešasis pirkimas techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. balandžio 6 d. 10:00 val.

 

Priedai: 

Techninės specifikacijos projektas (doc formatu)

Techninės specifikacijos projektas (docx formatu)