Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Matavimo prietaisų, laboratorijų ir automatinių stočių įrangos viešasis pirkimas

 

Matavimo prietaisų, laboratorijų ir automatinių stočių įrangos viešasis pirkimas

Pasiūlymų teikimo terminas:
2014–06–16 16:00


Atsakingas asmuo:
Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyriausiasis specialistas
Rimantas Šalkauskas
Tel. 870 663255
El.p.: r.aslkauskas@aaa.am.lt

 

Priedai:

Techninė specifikacija