Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Masių spektrometro (time-of-flight (tof) su ultraaukšto efektyvumo skysčių chromatografu ir tiesioginio įvedimo inžektoriumi) techninė specifikacija

 

Masių spektrometro (time-of-flight (tof) su ultraaukšto efektyvumo skysčių chromatografu ir tiesioginio įvedimo inžektoriumi) techninė specifikacija

Pasiūlymų teikimo terminas:
2014–06–06 10:00


Atsakingas asmuo:
Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyriausiasis specialistas
Rimantas Šalkauskas
Tel. 870 663255
El.p.: r.aslkauskas@aaa.am.lt

 

Priedai:

Techninė specifikacija