Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Žymėto dyzelinio kuro laivams viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

Žymėto dyzelinio kuro laivams viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas Žymėto dyzelinio kuro laivams viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.  

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Žymėto dyzelinio kuro laivams viešasis pirkimas techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. vasario 14 d. 8:30 val.

 

Priedai: Techninės specifikacijos projektas