Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. birželio 7 d. 12:00 val.

 

Priedai: