Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Oro monitoringo sistemos atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

Oro monitoringo sistemos atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų viešojo pirkimo techninė specifikacija

Pastabas ir pasiūlymus galima pateikti iki 2013-06-08

Kontaktinis asmuo:

Rimantas Šalkauskas

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas, Tel.: 870663255

el.p. r.salkauskas@aaa.am.lt

 

Priedai;

Techninė specifikacija