Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Pavojingų medžiagų inventorizacijos ir monitoringo programos optimizavimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

Pavojingų medžiagų inventorizacijos ir monitoringo programos optimizavimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas


Terminas; 2014–06–09 12:00 val.


Atsakingas asmuo:
Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyriausioji specialistė
Greta Aleksandravičiūtė
Tel. 870 663256
El.p.: g.aleksandraviciute@aaa.am.lt

 

Papildoma informacija