Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Tolimųjų oro teršalų pernašų poveikio sąlygiškai natūralioms ekosistemoms vertinimo paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

Tolimųjų oro teršalų pernašų poveikio sąlygiškai natūralioms ekosistemoms vertinimo paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama projektą ,,Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – II dalis“, projekto kodas Nr. EEE-LT02-AM-01-TF-01-002, finansuojamą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo LT02 programą ,,Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“, numato įsigyti tolimųjų oro teršalų pernašų poveikio sąlygiškai natūralių ekosistemų komponentams įvertinimo atlikimo paslaugas.


Pasiūlymų pateikimo terminas 2015-07-13 10:00 val.

 

Pastabas galima teikti iki 2015-07-09 10:00 val.

 

 

Kontaktinis asmuo:
Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyriausioji specialistė
Monika Šavelskytė
Tel.: 870663255
El. p.: monika.savelskyte@aaa.am.lt

 

Papildoma informacija