Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Patvariųjų organinių teršalų koncentracijų lygių aplinkos ore vertinimo paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

Patvariųjų organinių teršalų koncentracijų lygių aplinkos ore vertinimo paslaugų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas Patvariųjų organinių teršalų koncentracijų lygių aplinkos ore vertinimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Patvariųjų organinių teršalų koncentracijų lygių aplinkos ore vertinimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. birželio 4 d. 9:00 val.

Priedai: Techninės specifikacijos projektas