Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Potvynių rizikos valdymo planų parengimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

Potvynių rizikos valdymo planų parengimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

Pasiūlymų teikimo terminas:
2013-08-21 17:00:00

 

Atsakingas asmuo:

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus

Vyriausioji specialistė

Eglė Borisevičiūtė

Tel. 870 663254

El.p.: e.boriseviciute@aaa.am.lt

Papildoma informacija