Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Informacinės sistemos „AIVIKS“ atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos posistemių programinės įrangos modernizavimo viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

Informacinės sistemos „AIVIKS“ atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos posistemių programinės įrangos modernizavimo viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas Laboratorinės įrangos ir emisijų į orą tyrimo prietaisų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto  Informacinės sistemos „AIVIKS“ atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos posistemių programinės įrangos modernizavimo viešojo pirkimo techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. gegužės 29 d. 9:00 val.

 

Priedai: Techninės specifikacijos projektas