Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Patvariųjų organinių teršalų aplinkos ore ir makrofitų vandens telkiniuose tyrimų paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

Patvariųjų organinių teršalų aplinkos ore ir makrofitų vandens telkiniuose tyrimų paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2012-10-26 12.00 val.

 

Priedai:

Techninė specifikacija