Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Projekto „Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas“ duomenų surinkimo ir paruošimo kokybės kontrolės paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

Projekto „Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas“ duomenų surinkimo ir paruošimo kokybės kontrolės paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas Projekto „Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas“ duomenų surinkimo ir paruošimo kokybės kontrolės paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Projekto „Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas“ duomenų surinkimo ir paruošimo kokybės kontrolės paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. liepos 5 d. 16:00 val.

 

Priedai: