Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Rizikos vandens telkinių būklės tyrimų, taršos šaltinių ir kitų priežasčių, lemiančių rizikos vandens telkinio būklę, identifikavimo, būklės gerinimo priemonių parinkimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

Rizikos vandens telkinių būklės tyrimų, taršos šaltinių ir kitų priežasčių, lemiančių rizikos vandens telkinio būklę, identifikavimo, būklės gerinimo priemonių parinkimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

Pasiūlymų teikimo terminas:
2014–03–28


Atsakingas asmuo:
Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyriausiasis specialistas
Rimantas Šalkauskas
Tel. 870 663255
El.p.: r.salkauskas@aaa.am.lt

 

 

Papildoma informacija