Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Vaizdo konferencijų įrangos sistemos techninės specifikacijos projektas

 

Vaizdo konferencijų įrangos sistemos techninės specifikacijos projektas

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas Vaizdo konferencinės įrangos sistemos viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Vaizdo konferencinės įrangos sistemos viešojo techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. kovo 1 d. 9:00 val.

 

Priedai: Techninės specifikacijos projektas

Dėl techninės spcifikacijos paaiškinimo