Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema” (IS „AIVIKS“) tobulinimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema” (IS „AIVIKS“) tobulinimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

Pasiūlymų teikimo terminas:
2014–02–21 15:00
 
Atsakingas asmuo:
Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyriausioji specialistė
Eglė Borisevičiūtė
Tel. 870 663254
El.p.: e.boriseviciute@aaa.am.lt

 

Papildoma informacija