Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Informacinės sistemos "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) tobulinimo paslaugų techninė specifikacija

 

Informacinės sistemos "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) tobulinimo paslaugų techninė specifikacija

Pastabas ir passiūlymus galima teikti iki 2013-10-22 11.00 val.

Kontaktinis asmuo Rimantas Šalkauskas, Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus

Vyr. specialistas

Tel.: 870663255

el.p. r.salkauskas@aaa.am.lt

 

Priedai:

Techninė specifikacija