Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Laboratorinės įrangos ir emisijų į orą tyrimo prietaisų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

Laboratorinės įrangos ir emisijų į orą tyrimo prietaisų viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas Laboratorinės įrangos ir emisijų į orą tyrimo prietaisų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Laboratorinės įrangos ir emisijų į orą tyrimo prietaisų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. gegužės 21d. 10. 00 val.


Priedai: