Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Fitobentoso ir makrofitų tyrimų paviršiniuose vandens telkiniuose ir ekologinės būklės pagal makrofitų etaloninį indeksą įvertinimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

Fitobentoso ir makrofitų tyrimų paviršiniuose vandens telkiniuose ir ekologinės būklės pagal makrofitų etaloninį indeksą įvertinimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

Pasiūlymų teikimo terminas:
2014–03–13 17:00


Atsakingas asmuo:
Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyriausioji specialistė
Greta Aleksandravičiūtė
Tel. 870 663256
El.p.: g.aleksandraviciute@aaa.am.lt


Papildoma informacija