Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Lengvųjų (M1 kategorijos 4x4 ) automobilių mėginių paėmimui ir aštuonračio visureigio – amfibijos viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

Lengvųjų (M1 kategorijos 4x4 ) automobilių mėginių paėmimui ir aštuonračio visureigio – amfibijos viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas Lengvųjų (M1 kategorijos 4x4 ) automobilių mėginių paėmimui ir aštuonračio visureigio – amfibijos viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Lengvųjų (M1 kategorijos 4x4 ) automobilių mėginių paėmimui ir aštuonračio visureigio – amfibijos viešojo pirkimo techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. birželio 11 d. 12. 00 val.

 

Priedai:

Specifikacijos projektas