Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

 

Įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo techninė specifikacija

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2015-01-27
 
Atsakingas asmuo:
Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyriausioji specialistė
Monika Šavelskytė
Tel. 870 663255
El.p.: monika.savelskyte@aaa.am.lt

 

Papildoma informacija