Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimo Aplinkos apsaugos agentūroje paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimo Aplinkos apsaugos agentūroje paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas

Data iki kada galima teikti klausimus 2013-08-02

Pasiūlymų pateikimo terminas 2013-08-05

Atsakingas asmuo:
Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyriausioji specialistė
Eglė Šalčiūtė
tel. 870663254
el.p. e.salciute@aaa.am.lt

Papildoma informacija