Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Upių renatūralizavimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

 

Upių renatūralizavimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas

Pasiūlymų teikimo terminas:
2014–02–21 15:00


Atsakingas asmuo:
Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyriausioji specialistė
Eglė Borisevičiūtė
Tel. 870 663254
El.p.: e.boriseviciute@aaa.am.lt

Papildoma informacija