Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Techninių specifikacijų projektai > Fizinės apsaugos viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

 

Fizinės apsaugos viešasis pirkimas (techninės specifikacijos projektas)

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) iš anksto skelbiamas Fizinės apsaugos viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Fizinės apsaugos viešojo pirkimo techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2012 m. sausio 20 d.

 

Priedai: Techninės specifikacijos projektas