Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai

 

Įvykę viešieji pirkimai

 

2014-09-24

Matavimo prietaisų ir kitos laboratorinės įrangos viešasis pirkimas (Nr. 155605 )

 

2015-07-29

Žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 165659)

 

2015-06-15

Žymėto dyzelinio kuro viešasis pirkimas (Nr. 164566)

 

2015-05-19

Mikroautobuso ir padidinto pravažumo automobilių viešasis pirkimas (Nr. 163456)

 

2014-07-11

Masių spektrometro (time-of-flight (tof) su ultraaukšto efektyvumo skysčių chromatografu ir tiesioginio įvedimo inžektoriumi viešasis pirkimas (Nr. 152638)

 

2015-03-20

Įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 161213)

 

2015-01-05

Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 159037)

 

2015-02-23

Automatinių stočių įrangos viešasis pirkimas (Nr. 160251)

 

2014-10-10

Automatinių oro kokybės matavimo stočių programinės įrangos, pritaikytos pirminių atnaujintų vertinimo duomenų perdavimui, viešasis pirkimas (Nr. 156413)

 

2014-12-01

Projekto „Aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės sistemų stiprinimas“ serverio viešasis pirkimas (Nr. 157744)

 

2014-04-10

Kuršių marių dugno nuosėdų maistingųjų medžiagų ir jų poveikio Kuršių marių ekosistemai tyrimų paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 150083)

 

2014-09-11

Kuršių marių ir Baltijos jūros aplinkos tyrimų, vertinimų ir vandenų valdymo gerinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 155475)

 

2014-06-19

Pavojingų medžiagų inventorizacijos ir monitoringo programos optimizavimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 152798)

 

2014-11-03

Informacinės sistemos ,,Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) programinės įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 157148)

 

2014-03-24

Radiacinio monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo stočių viešasis pirkimas

 

2014-08-07

Matavimo prietaisų, laboratorijų ir automatinių stočių įrangos viešasis pirkimas (Nr. 154422)

 

2014-10-20

Elektromobilių ir jų įkrovimo stotelių viešasis pirkimas (Nr. 156674)

 

2014-10-27

Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 156933)

 

2014-07-30

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (Priemonių programos) parengimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 154149)

 

2014-07-07

Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema” (IS „AIVIKS“) tobulinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 153329)

 

2014-04-25

Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės bei invazinių augalų ir gyvūnų rūšių tyrimų atlikimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr.150631)

 

2014-05-13

Pasklidosios vandens taršos mažinimo priemonių įrengimo pilotiniame baseine darbų viešasis pirkimas (Nr. 151268)

 

2014-05-13

Upių renatūralizavimo darbų viešasis pirkimas (Nr. 151352)

 

2014-06-09

Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 152413)

 

2009-08-24

ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto "Potvynių rizikos vertinimas" administravimo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos (pirkimo Nr. 78033)

 

2014-06-10

Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos (AAKIS) pritaikymo darbui su euru paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 152385)

 

2014-04-25

Rizikos vandens telkinių būklės tyrimų, taršos šaltinių ir kitų priežasčių, lemiančių rizikos vandens telkinio būklę, identifikavimo, būklės gerinimo priemonių parinkimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 150603)

 

2014-02-19

Tarnybinės stoties su duomenų bazių valdymo programine įranga viešasis pirkimas

 

2013-07-05

Radiacinio pavojaus perspėjimo ir stebėjimo informacinės sistemos (RADIS) įrangos pirkimas (Nr. 139507)

 

2014-03-20

Fitobentoso ir makrofitų tyrimų paviršiniuose vandens telkiniuose ir ekologinės būklės pagal makrofitų etaloninį indeksą įvertinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 149246 )

 

2014-06-03

Filtruojančių moliuskų (dreisenų) auginimo ir surinkimo metodikos biogeninių medžiagų šalinimui iš vandens telkinių parengimo ir patikrinimo paslaugų viešasis pirkimas

 

2014-02-25

Žuvų tyrimų paviršiniuose vandens telkiniuose paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 148387)

 

2014-02-13

Pavojingų medžiagų inventorizacijos ir monitoringo programos optimizavimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 147931)

 

2014-02-26

Filtruojančių moliuskų (dreisenų) auginimo ir surinkimo metodikos biogeninių medžiagų šalinimui iš vandens telkinių parengimo ir patikrinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 148368)

 

2013-08-29

Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimo Aplinkos apsaugos agentūroje paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 141807)

 

2013-08-26

Projekto „GMES žemės dangos monitoringas 2011 – 2013 m.“ Lietuvos CORINE žemės dangos duomenų bazės ir tematinių sluoksnių parengimo paslaugų viešasis pirkimas

 

2013-09-27

Potvynių rizikos valdymo planų parengimo paslaugų viešasis pirkimas

 

2014-01-22

Specialios automobilinės šviesos ir garso įrangos viešasis pirkimas

 

2013-09-27

Serverių ir duomenų saugyklos išplėtimo viešasis pirkimas

 

2013-08-14

Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 141278)

 

2013-08-13

Transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos viešasis pirkimas (Nr. 141184)

 

2013-07-17

Oro monitoringo sistemos atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų viešasis pirkimas (Nr. 140070)

 

2013-03-06

Atliekų tvarkytojų valstybės registro sukūrimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 133516)

 

2013-08-07

Dokumentų blankų spausdinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 140881)

 

2013-05-31

Prietaisų cheminiams patametrams nustatyti viešasis pirkimas

 

2013-03-15

Svarstyklių ir prietaisų cheminiams parametrams nustatyti viešasis pirkimas (Nr. 133931)

 

2013-09-02

Techninių, specializuotų dujų viešasis pirkimas (Pirkimo Nr.136727)

 

2013-08-07

Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojų tarnybinių kelioniu organizavimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 124029)

 

2013-04-11

Aliumininių ir plastikinių valčių su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis viešasis pirkimas

 

2012-11-19

Patvariųjų organinių teršalų aplinkos ore ir makrofitų vandens telkiniuose tyrimų paslaugų viešojo pirkimo

 

2013-01-03

Lengvųjų (M1 kategorijos 4x4) automobilių mėginių paėmimui ir aštuonračio visureigio – amfibijos viešasis pirkimas (Nr. 123760)

 

2013-01-03

Laboratorinės įrangos ir emisijų į orą tyrimo prietaisų viešasis pirkimas (Nr. 123225)

 

2012-12-20

Arseno tyrimų cheminio ginklo laidojimo rajone Baltijos jūroje paslaugų viešasis pirkimas (127976)

 

2013-01-03

Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistema“ atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos posistemių modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 123139)

 

2012-07-11

Vaizdo konferencijų įrangos sistemos viešasis pirkimas (Nr. 119493)

 

2012-11-19

Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės, invazinių mašalų ir ichtiofaunos tyrimų bei tolimųjų pernašų poveikio ekosistemoms įvertinimo atlikimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 125803)

 

2012-10-23

Oro teršalų poveikio natūralioms ekosistemoms ir ūkininkavimo poveikio vandens telkiniams vertinimo paslaugų

 

2012-10-23

Papildomų funkcionalumų ir komponentų, reikalingų aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymui, diegimo ir integravimo paslaugų pirkimas

 

2012-09-27

Tolimųjų oro teršalų pernašų iš kitų valstybių poveikio bendram Lietuvos oro baseino užterštumo lygiui ir radiologinės aplinkos bei atmosferos užterštumo radionuklidais Lietuvoje įvertinimo paslaugų pirkimas

 

2013-01-03

Matavimo prietaisų, mėginių paėmimo, saugojimo ir paruošimo įrangos viešasis pirkimas (Nr. 120438)

 

2012-08-14

Projekto „Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas“ duomenų surinkimo ir paruošimo kokybės kontrolės paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 125772)

 

2012-06-20

Patalpų valymo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 123345)

 

2012-05-29

Okeanografinio plūduro ODSS (Okeonografinių duomenų surinkimo sistemos) povandeninės dalies ir jos prijungimo prie bendros sistemos viešasis pirkimas (Nr. 122340)

 

2012-07-04

Automobilių atsarginių dalių, automobilių remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 118168)

 

2012-05-11

Ankstyvojo radiacijos pavojaus perspėjimo RADIS sistemos bei integruotų monitoringo stočių elektroninės apsaugos ir duomenų perdavimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 121516)

 

2012-04-16

Žymėto dyzelinio kuro laivams viešasis pirkimas (Nr. 120254)

 

2011-08-10

Projekto „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ techninės, programinės įrangos įsigijimas (Nr. 109404)

 

2011-12-02

Leidinių apie aplinkos būklę, jos tendencijas ir prognozes rengimo ir leidybos paslaugų viešasis pirkimas (pirkimo Nr. 114833)

 

2012-02-20

Fizinės apsaugos paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 117714)

 

2012-03-02

Šoninio skenavimo sonaro su kompiuterine įranga Viešasis pirkimas (Nr.118224)

 

2011-03-02

Plaukiojimo priemonių ir kitos įrangos pirkimas Nr. 101385

 

2011-05-04

Įrangos, reikalingos Aplinkos apsaugos agentūros ir Gamtos tyrimų centro laboratorijoms ekotoksiškumo tyrimams atlikti, įsigijimas (Nr. 104501)

 

2011-12-02

Visuomenės informavimo ir mokymų apie vandens telkinių apsaugą ir galimybes prisidėti gerinant vandens telkinių būklę paslaugų viešasis pirkimas (pirkimo Nr. 114897)

 

2011-07-27

Potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių parengimo Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 108804)

 

2011-10-14

Elektros energijos viešasis pirkimas (Nr. 112396)

 

2011-03-23

Įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 102294)

 

2013-05-13

Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 136775)

 

2011-08-26

Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimas (Nr. 110273)

 

2011-09-02

Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimų, įvertinimo, prognozės bei antropogeninės taršos lygių ir kritinių apkrovų ekosistemoms vertinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 110544)

 

2011-07-20

Meteorologinių parametrų, matavimo jutiklių bei automobilinių skaičiuotuvų įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 108522)

 

2011-04-27

Kietųjų dalelių KD 2.5 analizatorių įsigijimas (Nr. 104178)

 

2011-06-17

Praeivių žuvų būklės tyrimų Lietuvos upėse paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 107031)

 

2011-06-02

Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimas (Nr. 106409)

 

2011-07-04

Ekotoksiškumo tyrimų ir vertinimo metodų parengimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 98400)

 

2011-03-04

Ichtiofaunos tyrimų bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius įvertinimo Lietuvos upėse ir ežeruose atlikimo paslaugų viešasis pirkimas Nr. 101544

 

2011-01-28

Azoto ir fosforo balanso ir susilaikymo skaičiavimo metodikų bei pasiūlymų vandens telkinių apkrovos teršalais skaičiavimo Lietuvos metodikai parengimo bei Lietuvos situacijos pagal parengtas metodikas įvertinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 100054)

 

2011-02-25

Elektros energijos viešasis pirkimas (Nr. 99804)

 

2011-01-21

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų parengimo paslaugų viešasis pirkimas Nr. 99797

 

2010-10-01

Įrangos, reikalingos Aplinkos apsaugos agentūros ir Gamtos tyrimų centro laboratorijoms ekotoksoškumo tyrimams atlikti, įsigijimas (Nr. 95063)

 

2010-02-11

Įrangos, reikalingos aplinkos oro monitoringo sistemų atnaujinimui ir stiprinimui, įsigijimo viešasis pirkimas (pirkimo Nr. 78218)

 

2010-08-30

Oro monitoringo sistemos atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų viešasis pirkimas (Nr. 91399)

 

2010-12-07

Leidinio „Aplinkos būklė 2010. Tik faktai“ parengimo ir leidybos paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 97952)

 

2010-12-07

Elektros energijos viešasis pirkimas (Nr. 97914)

 

2010-10-20

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų parengimo paslaugų viešasis pirkimas Nr. 96005

 

2010-03-03

Matavimo prietaisų cheminiams tyrimams atlikti viešasis pirkimas (Nr. 80001)

 

2010-04-13

Projekto „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ techninė priežiūra

 

2010-08-18

Padidinto pravažumo automobilių su specialia įranga valstybinių miškų ir gyvūnijos išteklių naudojimo kontrolės stiprinimui (Nr. 92930)

 

2010-09-01

Azoto ir fosforo balanso ir susilaikymo skaičiavimo metodikų bei pasiūlymų vandens telkinių apkrovos teršalais skaičiavimo Lietuvos metodikai parengimo bei Lietuvos situacijos pagal parengtas metodikas įvertinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 93796)

 

2010-04-21

Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimo naudojant difuzinius ėmiklius viešasis pirkimas nr. 83771

 

2010-02-01

Padidinto pravažumo automobilių su talpia bagažo sekcija tyrimų prietaisams ir bandiniams bei papildoma įranga pirkimas (Pirkimo Nr. 77672)

 

2010-06-28

Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

 

2010-08-25

Preliminaraus potvynių rizikos įvertinimo Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 88713)

 

2010-06-28

Prietaisų vandens tyrimams atlikti viešasis pirkimas (Nr. 80003)

 

2010-07-10

Lakiųjų organinių junginių analizės įrangos viešasis pirkimas (pirkimo Nr. 78217)

 

2010-07-10

Matavimų prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo, paruošimo įrangos pirkimas atviro konkurso būdu (paskelbta 2009-01-14 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 3. Viešojo pirkimo Nr. 72338)