Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Projekto „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ techninė priežiūra

 

Projekto „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ techninė priežiūra

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama projektą „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, vykdo pirkimą „Projekto „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ techninė priežiūra“.

 

Perkamos paslaugos apima projekto ,,Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ techninę priežiūrą: specifikacijų, projekto dokumentacijos įvertinimas, metodikų ir planų rengimas, rekomendacijų, pastabų ir pasiūlymų teikimas, projekto veiklų vertinimas ir kontrolė, iniciavimo, specifikavimo, projektavimo, konstravimo, testavimo, diegimo etapų techninė priežiūra, įvadiniai vartotojų mokymai dėl informacijos pateikimo specifikavimo ir testavimo etapams, atsakingų posistemių valdytojų ir projekto vadovo konsultavimas, esant poreikiui – kitų programinės įrangos valdymo sritims priskirtinų veiklų vykdymas.

 

2010 m. gegužės 10 d. įvyko atviro konkurso „Projekto „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ techninė priežiūra“ vokų su dalyvių pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymų duomenys, atplėšimo procedūra.

 

2010 m. liepos 27 d. įbuvo baigtos atviro konkurso „Projekto „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ techninė priežiūra“kvalifikacinių reikalavimų vertinimo procedūros.

 

 

2010 m. balandžio 7 d. Aplinkos apsaugos agentūros  raštas Nr. (12)-A4-1090 "Dėl viešojo pirkimo Nr. 85791 konkurso sąlygų paaiškinimo ir vokų su pasiūlymais atplėšimo termino nukėlimo".

 

2010 m. balandžio 13 d. Aplinkos apsaugos agentūros  raštas Nr. (12)-A4-1177 "Dėl viešojo pirkimo Nr. 85791 konkurso sąlygų paaiškinimo".

 

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita