Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Atliekų tvarkytojų valstybės registro sukūrimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 133516)

 

Atliekų tvarkytojų valstybės registro sukūrimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 133516)

Informuojame, kad tiekėjas 2013 m. kovo 4 d. (17:29 val.) CVP IS priemonėmis pateikė pretenziją dėl viešojo pirkimo Nr. 133516. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 941 str. 2 d. nuostatomis sustabdoma viešojo pirkimo Nr. 133516 procedūra, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas.

 

Pasiūlymus dėl paskelbto Atliekų tvarkytojų valstybės registro sukūrimo paslaugų viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 133516) galima teikti iki 2013 m. gegužės 2 d. 10:00 val.

 

Informacija apie pirkimą

Skelbimas apie sutarties sudarymą