Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Lengvųjų (M1 kategorijos 4x4) automobilių mėginių paėmimui ir aštuonračio visureigio – amfibijos viešasis pirkimas (Nr. 123760)

 

Lengvųjų (M1 kategorijos 4x4) automobilių mėginių paėmimui ir aštuonračio visureigio – amfibijos viešasis pirkimas (Nr. 123760)

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) skelbiamos  Lengvųjų (M1 kategorijos 4x4) automobilių mėginių paėmimui ir aštuonračio visureigio – amfibijos viešasis pirkimas  (Nr. 123760) sąlygos

 

Pasiūlymus dėl paskelbto Lengvųjų (M1 kategorijos 4x4) automobilių mėginių paėmimui ir aštuonračio visureigio – amfibijos viešasis pirkimas  (Nr. 123760) galima teikti iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. 10. 00 val.

 

Priedai: