Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimo naudojant difuzinius ėmiklius viešasis pirkimas nr. 83771

 

Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimo naudojant difuzinius ėmiklius viešasis pirkimas nr. 83771

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama projektą „Aplinkos oro monitoringo sistemos atnaujinimas ir stiprinimas“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, vykdo pirkimą „Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimo naudojant difuzinius ėmiklius“.

 

Viešojo pirkimo tikslas - renovuoti ir modernizuoti valstybinę aplinkos oro monitoringo sistemą pagal ES direktyvų, JTO Tolimųjų pernašų konvencijos bei kitų teisės aktų reikalavimus.

 

Informuojame, kad 2010 m. sausio 22 d. Viešųjų pirkimų komisijos nutarimu, patikslinamos atviro konkurso „Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimo naudojant difuzinius ėmiklius viešasis pirkimas“ (pirkimo nr. 83771) sąlygos.

Konkurso sąlygų pakeitimai yra tokie: 12.11.1 ir 12.11.2 punktuose įtrauktas kvalifikacinis reikalavimas dėl kalbos mokėjimo „Mokėti lietuvių kalbą raštu ir žodžiu (jeigu ekspertas nekalba lietuviškai teikėjas turi užtikrinti nuolatinį bendravimą raštu ir žodžiu)“.

 

2010 m. kovo 5 d. įvyko atviro konkurso "Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimo naudojant difuzinius ėmiklius viešasis pirkimas" vokų atplėšimo procedūros.
Informuojame, kad šiuo metu vyksta pasiūlymų vertinimas (2010-03-08).

 

2010 m. balandžio 20 d. gavus pretenziją iš dalyvio pirkimo procedūros stabdomos.

2010 m. balandžio 26 d. išnagrinėjus pretenziją pirkimų procedūros tęsiamos.

 

Informuojame, kad gavus dalyvio pretenziją nuo 2010 rugpjūčio 25 pirkimo procedūros yra sustabdytos, kol bus išnagrinėta pretenzija ir priimtas sprendimas.

 

2010 m. rugpjūčio 30 d. išnagrinėjus pretenziją pirkimo procedūros yra tęsiamos.

 

Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė konkurso sąlygose nurodyto kontaktinio asmens - Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistės Indrės Kreivėnaitės tel.nr. Prašome kreiptis tel. (8 5) 266 3256.

 

Priedai:

 

 

Raštai: