Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Įrangos, reikalingos Aplinkos apsaugos agentūros ir Gamtos tyrimų centro laboratorijoms ekotoksoškumo tyrimams atlikti, įsigijimas (Nr. 95063)

 

Įrangos, reikalingos Aplinkos apsaugos agentūros ir Gamtos tyrimų centro laboratorijoms ekotoksoškumo tyrimams atlikti, įsigijimas (Nr. 95063)

Aplinkos apsaugos agentūra numato įsigyti naują, neeksploatuotą įrangą, reikalingą Aplinkos apsaugos agentūros ir Gamtos tyrimų centro laboratorijoms ekotoksiškumo tyrimams atlikti. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas“, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-07-V-01-015 priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Informuojame, kad viešojo pirkimo Nr. 95063 vokų atplėšimo data perkeliama į 2010 m. lapkričio 30 d. 10 val.15 min.

 

Informuojame, kad gavus dalyvio pretenziją, viešojo pirkimo antrosios, devintosios ir dešimtosios pirkimo dalių pirkimo procedūros nuo 2011 m. sausio 26 d. yra sustabdytos, kol bus išnagrinėta pretenzija ir priimtas sprendimas.

 

Informuojame, kad  2, 9 ir 10 pirkimo dalių procedūros išnagrinėjus ir atmetus dalyvio pretenziją nuo 2011 m. sausio 31 d. yra tęsiamos.

 

Informuojame, kad pasirašytos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ir 10 viešojo pirkimo dalių sutartys. 1 ir 6 viešojo pirkimo dalių procedūros yra baigtos atmetus visus pasiūlymus.

 

Dokumentai:

 

Priedai: