Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Plaukiojimo priemonių ir kitos įrangos pirkimas Nr. 101385

 

Plaukiojimo priemonių ir kitos įrangos pirkimas Nr. 101385

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau vadinama perkančioji organizacija) numato įsigyti  naujas, neeksploatuotas plaukiojimo priemones (katerius, valtis) ir kitą įrangą, skirtą perkančiosios organizacijos funkcijoms vykdyti. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Aplinkos kokybės kontrolės, avarijų prevencijos bei valstybinių miškų ir gyvūnijos išteklių kontrolės pajėgumų stiprinimas“, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimas yra skirstomas į 3 dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį:

  • I pirkimo dalis – kateriai su transportavimo vežimėliais – 5 vnt.
  • II pirkimo dalis – guminės valtys su varikliais, transportavimo vežimėliais ir sonarais- 9 komplektai.
  • III pirkimo dalis – termovizoriai - 28 vnt.


Detali informacija pateikiama konkurso sąlygose.

 

 

Priedai: