Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Lakiųjų organinių junginių analizės įrangos viešasis pirkimas (pirkimo Nr. 78217)

 

Lakiųjų organinių junginių analizės įrangos viešasis pirkimas (pirkimo Nr. 78217)

Skelbiamas konkursas lakiųjų organinių junginių analizės įrangai įsigyti.

 

2009 m. spalio 12 d. įvyko vokų atplėšimo procedūros.

Informuojame, kad, gavus dalyvio pretenziją dėl pirkimo Nr. 78217, pirkimo procedūros nuo 2010 m. vasario 18 d. sustabdytos, kol bus išnagrinėta pretenzija.

 

Informuojame, kad 2009-08-27 Viešųjų pirkimų komisijos nutarimu, patikslinamos atviro konkurso “Lakių organinių junginių analizės įrangos pirkimas” (pirkimo Nr. 78217) sąlygos.

Konkurso sąlygų pakeitimai yra tokie: 8 punkte vietoj skaičiaus „300 000“ įrašytas skaičius “396 000“.

 

Informuojame, kad Viešųjų pirkimų komisijos nutarimu, patikslinamos atviro konkurso “Lakiųjų organinių junginių analizės įrangos pirkimas” (pirkimo Nr. 78217)  sąlygos bei nukeliama pasiūlymų pateikimo ir vokų atplėšimo data. Apie konkrečią datą patikslinsime artimiausiu metu.

 

 

Priedai:

 

Raštai: