Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Laboratorinės įrangos ir emisijų į orą tyrimo prietaisų viešasis pirkimas (Nr. 123225)

 

Laboratorinės įrangos ir emisijų į orą tyrimo prietaisų viešasis pirkimas (Nr. 123225)

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais (Žin., 2011, Nr. 123-5813) ir Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1S-49 (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas) skelbiamos  Laboratorinės įrangos ir emisijų į orą tyrimo prietaisų viešojo pirkimo atviro konkurso (pirkimo Nr. 123225) sąlygos

 

Pasiūlymus dėl paskelbto Laboratorinės įrangos ir emisijų į orą tyrimo prietaisų viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 123225)  galima teikti iki 2012 m. liepos 24 d. 10. 00 val.

 

Priedai: