Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Šoninio skenavimo sonaro su kompiuterine įranga Viešasis pirkimas (Nr.118224)

 

Šoninio skenavimo sonaro su kompiuterine įranga Viešasis pirkimas (Nr.118224)

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo stiprinimas“ (projekto Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-008), kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Pasiūlymo pateikimo ir vokų plėšimo data - 2012 m. kovo 19 d. 10:00 val. 

 

Priedai: Konkurso sąlygos

Pirkimo procedūrų ataskaita