Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Ichtiofaunos tyrimų bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius įvertinimo Lietuvos upėse ir ežeruose atlikimo paslaugų viešasis pirkimas Nr. 101544

 

Ichtiofaunos tyrimų bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius įvertinimo Lietuvos upėse ir ežeruose atlikimo paslaugų viešasis pirkimas Nr. 101544

Aplinkos apsaugos agentūra numato įsigyti Ichtiofaunos tyrimų bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius įvertinimo Lietuvos upėse ir ežeruose atlikimo paslaugas.
 
Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Natūralių vandens telkinių ir retųjų praeivių žuvų populiacijų būklės nustatymui skirti tyrimai“, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto priemonę VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Priedai: