Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Vaizdo konferencijų įrangos sistemos viešasis pirkimas (Nr. 119493)

 

Vaizdo konferencijų įrangos sistemos viešasis pirkimas (Nr. 119493)

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą “Aplinkos monitoringo, avarijų prevencijos ir ūkio subjektų kontrolės stiprinimas“, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Viešojo pirkimo procedūros tęsiamos. Pasiūlymų pateikimo ir vokų plėšomo data 2012 m. rugpjūčio 21 d. 10:00val.

 

Priedai: Konkurso sąlygos (patikslintos 2012-07-11)

Dokumentas

Atsakymas į paklausimą

Atsakymas į paklausimą

Pirkimo ataskaita