Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimas (Nr. 106409)

 

Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimas (Nr. 106409)

Perkamos viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos. Pirkimas į dalis neskirstomas. Pasiūlymą galima pateikti visam pirkimo objektui, negalima pirkimo objekto skaidyti smulkiau. Pirkimo objektas apima: vietinio ryšio paslaugas, tarpmiestinio ryšio paslaugas, tarptautinio ryšio paslaugas, ryšio paslaugas su visais judriojo ryšio operatoriais, ryšio paslaugas su visais fiksuoto ryšio operatoriais.

Paslaugų pirkimo sutartis bus sudaroma 12 mėn. nuo jos įsigaliojimo ir gali būti pratęsta iki vienerių metų ir bendra sutarties trukmė su visais galimais pratęsimais  negali viršyti trejų metų. Perkamų paslaugų savybės ir reikalavimai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje.


Vokų su pasiūlymais plėšimo terminas nukeliamas į 2011 m. liepos 7 d.

 

Priedai: