Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų parengimo paslaugų viešasis pirkimas Nr. 96005

 

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų parengimo paslaugų viešasis pirkimas Nr. 96005

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas“, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto priemonę VP3-1.4-AM-01-V „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.
Perkamos paslaugos – Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų:  Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklės ir žmogaus veiklos poveikio jūros aplinkai įvertinimas bei Baltijos jūros geros aplinkos būklės nustatymas, jūros aplinkos apsaugos tikslų ir jų rodiklių nustatymas bei tarpinių ir priekrantės vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo sistemos pagal ichtiofaunos, makrodumblių ir gaubtasėklių, zoobentoso kokybės elementus sukūrimas, jūros aplinkos stebėsenos programos ir priemonių gerai jūros aplinkos būklei pasiekti ir (ar) išlaikyti programos – parengimas.

 

Informuojame, kad 2010-11-05 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-219 yra keičiamos atviro konkurso sąlygos (15.1-15.7, 36, 39, 53, 2 priedo 1 priedo žyma, 2 priedo 1 priedo aštuntosios eilutės skiltis "Tvirtinimas", 7 priedo 3.1-3.3 p.). Dėl atviro konkurso sąlygų pakeitimų vokų atplėšimo data perkeliama į 2010-12-14 10:00 val.

 

Pridedamas dokumentas:

 

Priedai: