Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Svarstyklių ir prietaisų cheminiams parametrams nustatyti viešasis pirkimas (Nr. 133931)

 

Svarstyklių ir prietaisų cheminiams parametrams nustatyti viešasis pirkimas (Nr. 133931)

Pasiūlymus dėl paskelbto "Svarstyklių ir prietaisų cheminiams parametrams nustatyti viešasis pirkimas (Nr. 133931)" galima teikti iki 2013 m. balandžio 4 d. 10:00 val.

 

Priedai:

Supaprastinto atviro konkurso sąlygos (*.doc formatu)

 

2013 m. kovo 28 d. Aplinkos apsaugos agentūros  raštas Nr. (10)-A4-978 "Dėl svarstyklių ir prietaisų cheminiams parametrams nustatyti viešojo pirkimo (NR. 133931)"

 

Pirkimo ataskaita