Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

 

Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama projektą „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, vykdo pirkimą "Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas".

Perkamos paslaugos apima esamos informacinės sistemos modernizavimą, plėtojimą, naujų posistemių ir modulių kūrimą, įdiegimą (specifikavimo, projektavimo, konstravimo ir diegimo stadijos) ir įteisinimą (specifikacijų rengimas ir derinimas su susijusiomis institucijomis bei informacinės sistemos pridavimas eksploatacijai).

 

2009 m. rugpjūčio 26 d. įvyko atviro konkurso „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ vokų atplėšimo procedūros.

 

Informuojame, kad buvo baigtos atviro konkurso „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ kvalifikacinių reikalavimų vertinimo procedūros. (2009-11-05).

Informuojame, kad buvo baigtas atviro konkurso „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ dalyvių pasiūlymų techninių duomenų ekspertinis vertinimas. (2010-03-10).

 

Informuojame, kad buvo gauta pretenzija ir nuo 2010 m. kovo 16 d. sustabdytos pirkimo procedūros. Pretenzija išnagrinėta ir pirkimo procedūros tęsiamos nuo 2010 m. kovo 19 d. (2010-03-19).

 

2010 m. balandžio 27 d. buvo sudaryta atviro konkurso „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ dalyvių pasiūlymų preliminari eilė ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka.

 

2010 m. gegužės 17 d. buvo patvirtinta atviro konkurso „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ dalyvių pasiūlymų preliminari eilė. Laimėjęs dalyvis kviečiamas pasirašyti sutartį.

 

2010 m. birželio 11 d. su UAB "Affecto Lietuva" buvo pasirašyta atviro konkurso „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ paslaugų pirkimo sutartis.

 

 

2009 m. liepos 23 d. Aplinkos apsaugos agentūros  raštas Nr. (15)-A4-1273 "Dėl "Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas" atviro konkurso sąlygų paaiškinimo"

 

2009 m. liepos 23 d. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas Nr. AV-97 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. AV-77 "Dėl Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymo paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygų patvirtinimo" pakeitimo"


2009 m. liepos 28 d. Aplinkos apsaugos agentūros  raštas Nr. (15)-A4-1289 "Dėl atviro konkurso "Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas" (pirkimo Nr. 76862 ) pirkimo sąlygų pakeitimo"

 

2009 m. liepos 29 d. Aplinkos apsaugos agentūros  raštas Nr. (15)-A4-1296 "Dėl atviro konkurso "Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas" (pirkimo Nr. 76862) pirkimo procedūrų sustabdymo


2009 m. rugpjūčio 3 d. Aplinkos apsaugos agentūros  raštas Nr. (15)-A4-1312 "Dėl atviro konkurso "Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas" (pirkimo Nr. 76862) pirkimo procedūrų tęsimo ir konkurso sąlygų paaiškinimo"

 

2009 m. rugpjūčio 6 d. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas Nr. AV-102 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. AV-77 "Dėl Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymo paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygų patvirtinimo" pakeitimo"


2009 m. rugpjūčio 10 d. Aplinkos apsaugos agentūros  raštas Nr. (15)-A4-1346 "Dėl atviro konkurso "Aplinkosauginės informacijos elektroninių  paslaugų išvystymas" pirkimo Nr. 76862 sąlygų paaiškinimo"

 

2009 m. rugpjūčio 11 d. Aplinkos apsaugos agentūros  raštas Nr. (15)-A4-1350 "Dėl paklausimo konkursui "Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas" pirkimo Nr. 76862"

 

2009 m. rugpjūčio 12 d. Aplinkos apsaugos agentūros  raštas Nr. (15)-A4-1355 "Dėl atviro konkurso "Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas" (pirkimo Nr. 76862) pirkimo sąlygų pakeitimo"

 

2009 m. rugpjūčio 17 d. Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (15)-A4-1385 "Dėl "Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas" atviro konkurso sąlygų paaiškinimo Nr. 3

 

2009 m. rugpjūčio 18d. Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (15)-A4-1393 "Dėl atviro konkurso "Aplinkosauginės informacijos elektroninių  paslaugų išvystymas" (pirkimo nr. 76862) pirkimo sąlygų paaiškinimo"

 

2009 m. rugpjūčio 18d. Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (15)-A4-1394 "Dėl atviro konkurso “Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas” (pirkimo nr. 76862) pirkimo procedūrų sustabdymo"

 

2009 m. rugpjūčio 19d. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas Nr. AV-109 „Dėl aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo nr. AV-77 „Dėl aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymo paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“

 

2009 m. rugpjūčio 19d. Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (15)-A4-1399 „Dėl atviro konkurso “Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas” (pirkimo nr. 76862) pirkimo procedūrų tęsimo“

 

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita