Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Įvykę viešieji pirkimai > Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema” (IS „AIVIKS“) tobulinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 153329)

 

Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema” (IS „AIVIKS“) tobulinimo paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 153329)

Pasiūlymų pateikimo terminas 2014 m. liepos 22 d. 10:00 val.

 

Atsakingas asmuo:
Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyriausioji specialistė
Eglė Borisevičiūtė
Tel. 870 663254
El.p.: e.boriseviciute@aaa.am.lt

 

 

 

Papildoma infromacija

Informacija apie pradedamą pirkimą

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį

Informacija apie sudarytas sutartis

Viešųjų pirkimų procedūrų ataskaita